T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
ANKARA / ÇANKAYA - Çankaya Lisesi

Birkan TANRIKUT - Müdür Yardımcısı

İlk-orta-lise eğitimini Ankara´da tamamladı. Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği bölümünü bitirdi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde Eğitim Yönetimi, Teftişi ve Planlaması alanında yüksek lisans yaptı. 

Sivas ve Ankara ilinde değişik okullarda öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 04.09.2018 tarihinde okul müdürü olarak okulumuzda göreve başladı.

21/01/2019 tarihinde kadrosunun olduğu Çankaya Lisesi müdür yardımcılığı görevine başladı.